เลขที่บัญชี

กรุณาชำระค่าสินค้าตามยอดชำระที่ได้ตกลงกับทางเราไว้ ทางบัญชีที่ท่านสะดวกดังต่อไปนี้

ธนาคารข้อมูลบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี ธีริน เจริญอนันต์กิจ
สาขาศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
เลขบัญชี 028-0-51566-9
ธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี ธีริน เจริญอนันต์กิจ
สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
เลขบัญชี 360-400292-3
ธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี ธีริน เจริญอนันต์กิจ
สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 2
เลขบัญชี 034-8-80442-1
ธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี ธีริน เจริญอนันต์กิจ
สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
เลขบัญชี 467-0-99824-2