ประโยชน์ของงาดำที่มีต่อโรคกระดูกพรุน

ประโยชน์ของงาดำที่มีต่อโรคกระดูกพรุน

กระดูกพรุน (Osteoporosis) ถือเป็น “ภัยเงียบ” เพราะคนจำนวนมากป่วยด้วยโรคกระดูกพรุนแบบไม่รู้ตัว กระดูกของเราสามารถสูญเสียความแข็งแรงได้ โดยที่เราไม่มีความเจ็บปวดหรืออาการอะไรเลย โรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่อาศัยระยะเวลาในการพัฒนาค่อนข้างนาน...